Subwencja oświatowa i dotacje w 2023 roku – zasady podziału i rozliczanie

Program i karta zgłoszeniowa

Dla osób zgłoszonych do 12.01. cena 435 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w stacjonarnym szkoleniu, podczas którego omówimy zasady podziału oraz rozliczania subwencji oświatowej i dotacji na 2023 rok. W ustawie o finansowaniu zadań oświatowych jest zobowiązanie jst do wydatkowania środków na kształcenie specjalne. Podczas zajęć prowadzący podpowie, jak prosto wyliczyć niezbędne minimum subwencji dla kształcenia specjalnego na 2023 r. oraz jak można było uwzględnić w podziale na kształcenie specjalne dodatkowe kwoty naliczone w 2022 r. na uczniów niepełnosprawnych w trzech dodatkowych metryczkach subwencyjnych – na podwyżki, na standardy specjalistów, na zmianę w awansach. Omówimy także istotne zagadnienia z zakresu dotacji na 2023 rok dla szkół i przedszkoli. W przypadku dotacji dla szkół niesamorządowych zostaną przedstawione zmiany wprowadzone w 2023 r. (w tym nowe wagi subwencyjne oraz zasadę nieuwzględniania w 2023 r. wydatków na dzieci z Ukrainy przy obliczaniu podstawowej kwoty dotacji). Przekażemy też praktyczną wiedzę dotyczącą rozliczania środków z Funduszu Pomocy oraz zmian w tym zakresie, wprowadzonych na 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad podziału subwencji oświatowej, wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:
  • jak udokumentować organom kontrolującym (RIO) spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków subwencji oświatowej,
  • jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową,
  • jak w prosty sposób obliczyć nowe roczne stawki dotacji dla szkół i placówek oświatowych, przykład wyliczania.
 • Zdobycie praktycznych wskazówek dotyczących wydatkowania, ewidencjonowania, rozliczania oraz ewentualnego zwrotu środków z Funduszu Pomocy oraz zasad raportowania niewykorzystanych środków.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem-praktykiem podczas spotkania kwestii problemowych w zakresie omawianego tematu, w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wydatkowaniu i rozliczaniu środków.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Subwencja oświatowa - zasady podziału, rozumienie metryczek subwencji. Spodziewane zmiany w 2023 r.
 2. Rozliczanie subwencji na szkoły/placówki. Ile dokłada się z dochodów własnych?
 3. Nowy system awansu zawodowego nauczycieli w kontekście finansów samorządów.
 4. Samodzielne szacowanie minimalnych kwot na specjalną organizację nauki i metod pracy.
 5. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na 2023 r.
 6. Aktualizacja kwot dotacji dla jednostek niesamorządowych w 2023 r.
 7. Rozliczenie środków z Funduszu Pomocy.
 8. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy wydziałów edukacji, ZEAS-ów, CUW-ów, szkół i przedszkoli, a także główni księgowi i księgowi ZEAS-ów, CUW-ów, szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele komórek finansowo-księgowych jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.rzeszow.pl
do 23 stycznia 2023 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.