Bezpieczeństwo pracownika socjalnego. Prawne aspekty związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracownicy socjalni podczas wykonywania czynności zawodowych narażeni są często na różne sytuacje zagrażające ich zdrowiu i życiu. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej każdy pracownik socjalny ma prawo do uczestnictwa w szkoleniach, podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Pracodawcy mają obowiązek zorganizowania pierwszych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracowników socjalnych nie później niż do końca listopada 2022 r., dlatego też proponujemy Państwu udziału w szkoleniu, podczas którego omówimy prawne i praktyczne aspekty związane z przypadkami zagrożenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych oraz właściwe metody reagowania w przypadku ich wystąpienia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie prawnych oraz praktycznych aspektów postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu pracownika socjalnego.
 • Umożliwienie spełnienia wymogów wynikających z art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym pracownik socjalny ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych.
 • Omówienie obowiązków kierownictwa jednostki, w której pracownik padł ofiarą agresji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego:
  • Najlepszą obroną jest… ucieczka? Czy pracownik socjalny może odpowiadać za zaniechanie?
  • Konfrontacja z napastnikiem – czym jest obrona konieczna?
  • Czy można użyć gazu przeciwko napastnikowi? Czyli kilka słów o przekroczeniu obrony koniecznej.
  • Pracownik socjalny jako funkcjonariusz publiczny – co z tego wynika?
  • Tryb zaskarżenia agresora. Co i kiedy może zrobić pracownik socjalny lub OPS w przypadku ataku na pracownika socjalnego?
 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego:
  • Konfrontacja słowna w kontekście problematyki naruszenia dóbr osobistych.
  • Naruszenie zdrowia lub uszkodzenie ciała jako podstawa dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia.
  • A co z uszkodzonym zegarkiem albo laptopem? Zasady dochodzenia odszkodowania za uszkodzenie mienia.
 3. Bezpieczeństwo osobiste pracownika socjalnego a prawo pracy:
  • Wyjście w teren do niebezpiecznego klienta a prawa pracownika.
  • Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników.
  • Odpowiedzialność pracodawcy za zdarzenia związane z bezpieczeństwem osobistym pracowników.
 4. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza oraz pracownicy, w tym szczególnie pracownicy socjalni, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; konsultant portalu Legalis w zakresie prawa pomocy społecznej; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego; konsultant prawny kilkunastu ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie pomocy społecznej. Autor książki „Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej.”

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 19 sierpnia 2022 r.