• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia do 130.000 zł netto w tym finansowane z budżetu UE

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo przedstawimy zasady udzielania zmówienia do 130.000 zł netto z, uwzględnieniem zamówień współfinansowanych z UE. Uczestnicy naszych zajęć dowiedzą się w jaki sposób tworzyć regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania i realizacji zamówienia oraz jak szacować wartość zamówienia. Nasz ekspert, wieloletni praktyk, udzieli szeregu praktycznych wskazówek, odnosząc się przy tym do najnowszego orzecznictwa, wskaże najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości. Ważną częścią szkolenia będzie omówienie wytycznych dotyczących kwalifikowalności dla nowego okresu budżetu UE obowiązującymi od 25 listopada 2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań wyboru wykonawców zamówień publicznych do wartości 130.000 zł netto.
• Zapoznanie ze zmianami wytycznych dotyczących kwalifikowalności dla zamówień do 130.000 zł, współfinansowanych z środków UE.
• Poznanie zasad właściwego konstytuowania regulacji wewnętrznych, dotyczących zamówień bagatelnych oraz zasad realizacji zamówień bagatelnych współfinansowanych z budżetu UE.
• Zdobycie umiejętności szacowania wartości zamówienia.
• Materiały szkoleniowe będą zawierały orzecznictwo KIO, orzecznictwo sądów powszechnych oraz opinie prawne UZP.
• Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości z zakresu udzielania zamówień do 130.000 zł netto w tym tych finansowanych ze środków unijnych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustalanie wartości zamówienia.
• Metody szacowania wartości zamówienia.
• Zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane.
• Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia odrębne, zakaz podziału zamówienia, zasady agregowania zamówień.
• Ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego z środków UE.
• Planowanie zamówień w jednostce.
2. Zamówienia do 130.000 PLN.
• Regulamin zamówień publicznych do 130 tys. PLN jako mechanizm kontroli zarządczej będący efektem właściwego zarządzania ryzykiem.
• Zasady tworzenia regulaminu zamówień publicznych do 130 tys. PLN z wykorzystaniem wzorcowego rozwiązania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych.
• Omówienie procedury wyboru wykonawców na podstawie najczęściej stosowanych rozwiązań.
• Dokumentowanie postępowania.
• Umowy o zamówienia publiczne poniżej 130 tys. PLN (treść, forma, rejestrowanie).
• Faktura, protokół odbioru i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień publicznych (omówienie systemu dokumentowania wykonania zamówienia na przykładzie konkretnych mechanizmów zastosowanych w jednostkach).
• Publikowanie ogłoszeń o zamówieniach do 130 tyś PLN z Biuletynie Zamówień Publicznych.
3. Zamówienia do 130.000 PLN w ramach realizacji projektów UE.
• Zasady wyboru wykonawców zamówień do 130 tys. PLN współfinansowanych ze środków UE – szczegółowe omówienie nowych wytycznych kwalifikowalności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, głowni księgowi, pracownicy komórek zamówień publicznych i nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii prawnej oraz w Kancelarii Zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń FRDL. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za to szkolenie. Płatność należy uregulować przelewem po szkoleniu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz umieszczony na stronie www.opole.frdl.pl do 29 marca 2023 r.