Najbliższe spotkanie

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
18 czerwca 2021 r.

Przedmiotem spotkania będzie problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ekspertem będzie Pan Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Tematyka spotkania została podzielona na 3 bloki, składające się z zagadnień dotyczących istotnych kwestii w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej, proponowanych zmian do ustawy oraz praktycznego stosowania przepisów na przykładzie uproszczonej listy kontrolnej, pomocnej przy sprawdzaniu dostępności stron www. 
Gościem specjalnym na spotkaniu będzie Pan Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, który odpowiada za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

09.45 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum

10.00 – 10.30 Konsultacje projektu Samorząd 3.0. 
Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów

10.30 – 12.15 Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

12.15 – 12.30 Przerwa

12.30 – 14.00 Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  1. Prezentacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  2. Na czym polega dostępność cyfrowej kluczowych elementów stron internetowych.
  3. Uproszczona lista kontrolna Centrum GOVTECH KPRM – narzędzie do podstawowej analizy błędów dostępności cyfrowej.

Prowadzący:  Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za kreowanie polityki dostępności cyfrowej państwa, pełni nadzór nad prawidłową realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prowadzi szkolenia w tematyce dostępności cyfrowej, prowadzenie pod kątem merytorycznym rządowej strony www poświęconej dostępności cyfrowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym spotkaniu!