Fora samorządowe

FORUM SEKRETARZY SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego powstało przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu kilkanaście lat temu z inicjatywy Sekretarzy opolskich jednostek samorządu lokalnego.

Forum, podobnie jak ponad 70 forów działających przy ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski, jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Ośrodku i nie posiada osobowości prawnej. Celami działania Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska Sekretarzy w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.

Członkowie i członkinie Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego spotykają się cyklicznie, raz w miesiącu.