Pandemia COVID-19 zaburzyła nasze życie w wielu obszarach. Utrudnienia lub wręcz całkowity brak możliwości zorganizowania sesji rad samorządu terytorialnego stały się istotną barierą działania JST. Zapraszamy do przeczytania komentarza Maciej Kiełbusa dla Centrum Ekspertyzy Lokalnej FRDL o środkach zaradczych wobec utrudnień w funkcjonowaniu rad jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych pandemią COVID-19.

Rozprzestrzenianie się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, skutkujące wieloma obostrzeniami, wywołało dyskusję i konieczność szybkich rozstrzygnięć w kwestii przepisów regulujących funkcjonowanie organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych. Wydaje się, że zmiany w tych regulacjach są konieczne także ze względu na dramatycznie rozbieżne interpretacje dotychczas obowiązujących regulacji prezentowane zarówno przez przedstawicieli doktryny, jak i przedstawicieli administracji rządowej. Może to prowadzić do podejmowania uchwał, które będą obarczone wadami prawnymi skutkującymi ostatecznie stwierdzeniem ich nieważności ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Nr opinii: 3/2021