Jak wykorzystać raporty o stanie jst do wzmocnienia lokalnej wspólnoty samorządowej?

Rok temu, samorządowe organy wykonawcze po raz pierwszy stanęły przed wyzwaniem przygotowania, upublicznienia i poddania debacie raportu o stanie JST. Raporty zostały udostępnione w internecie, jednak większość mieszkańców nigdy nie dowiedziała się o ich istnieniu, a tylko w niewielkiej części JST mieszkańcy zabrali głos w dyskusjach o raporcie podczas sesji rad samorządów lokalnych.

Jak pisze w najnowszym komentarzu CEL FRDL dr Sławomir Nałęcz, korzystnej zmianie tej sytuacji może paradoksalnie pomóc kryzysowa sytuacja samorządów i rozmaite pośrednie skutki pandemii COVID-19. W oparciu o badania przeprowadzone w zeszłym roku przez FRDL, S. Nałęcz daje sześć rad, z których warto skorzystać w trakcie tegorocznej procedury przygotowywania, upubliczniania i dyskutowania raportów o stanie samorządu. Zapraszamy do lektury!

Nr opinii: 4/2021