Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność ogłosić termin VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2024 roku. To będzie wyjątkowe wydarzenie, kontynuujące tradycję corocznych spotkań organizowanych przez FRDL, które na stałe wpisały się już do samorządowego kalendarza.

W tym roku nasze wydarzenie organizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne.

O KONGRESIE
Podczas VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników będziemy dążyć do znalezienia konkretnych odpowiedzi na nasze problemy. Współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego jest kluczem do osiągnięcia zrównoważonej polityki finansowej. Integracja Skarbników oraz wymiana informacji między nimi stanowią kluczowy element skutecznego funkcjonowania lokalnych administracji i zarządzania finansami publicznymi.

PROGRAM
W programie m.in.:

  • Inwestycje samorządowe – udział i rola Skarbnika w planowaniu i realizacji inwestycji. Dyskusja panelowa.
  • Skarbnik – kierownik, rola i zadania w zakresie zarzadzania zespołem oraz odpowiedzialność w ramach prawa pracy. Wystąpienie.
  • Kierunki zmian w dochodach z tytułu podatków i opłat lokalnych i rola Skarbnika w tym zakresie. Dyskusja panelowa.
  • Długookresowa strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Planowanie finansowe jako element realizacji polityki budżetowej samorządu terytorialnego. Debata plenarna.
  • Możliwości realizacji inwestycji przez JST w nowym okresie programowania 2021–2027. Zdolność kredytowa i możliwości pozyskania kapitału na wkład własny (warunki wsparcia stawiane przez banki – obecne tendencje). Zmiany art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Dyskusja panelowa.
  • Aspekty rozliczeń podatku VAT w gminie – a odpowiedzialność Skarbnika. Wystąpienie KSeF – wyzwanie w JST. Na co zwrócić uwagę? Kiedy się przygotować? Wystąpienie.
  • Potrzebne zmiany w mechanizmie ustalania wysokości subwencji oświatowej. Kierunek zmian. Wystąpienie.
  • Pomoc publiczna. Mechanizm finansowania działań samorządowych

GOŚCIE, EKSPERCI (szczegółowe informacje już wkrótce)
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli instytucji rządowych, samorządowych, biznesu i wyjątkowej klasy ekspertów reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu i świat nauki.
Na bieżąco będziemy Państwa informować o potwierdzeniu obecności zaproszonych gości.

PRELEGENCIPARTNERZY 

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony VI Krajowego Kongresu Forów Skarbników, gdzie znajdą Państwo najbardziej aktualne kwestie dotyczące tego wydarzenia: https://www.kongresskarbnikow.pl/ 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia! Zapraszamy do kontaktu!

12-13 marca to najważniejsza data dla Skarbników w 2024 roku!
Prosimy o rezerwację terminu. Do zobaczenia w Warszawie!